Travel Alott

Sønderborg Nyt om Travel Alotts interesse

Travel Alott har sendt Mikkel en tur til Sydafrika. Dette har Sønderborg Nyt skrevet en rigtig fin artikel om.